Nej til ødelæggende grusgrav

Region Hovedstaden er i øjeblikket ved at vedtage ændringer til Råstofplan 2016, og en af de påtænkte ændringer er etablering af en grusgrav midt i et af de mest unikke områder i Nordsjælland; tæt op ad såvel fredere områder som "Kongernes Nordsjælland".  Du kan se Region Hovedstadens redegørelse på et af følgønde links: Redegørelse for revision af Råstofplan 2016 Kort over Råstofplan 2016 På sidstnævnte link er der mulighed for at zoome ind på området, som er skraveret med gult. Etablering af grusgrav i dette område vil være særdeles ødelæggende for det fredede område omkring Rudolf Tegners museum og statuepark.   Jeg opfordrer så mange som muligt til at indsende et høringssvar.
Read More